0243.6255188 / 0243.6255199 info@fascovn.com

Bu lông liên kết

Bu lông liên kết

Category: Tag:
Mô tả Tiêu chuẩn Quy cách Cấp bền
Bu lông lục giác DIN 931 / DIN 933 / DIN 558 / DIN 601/DIN 7968/ DIN 7969/ DIN 7990

ISO 4014 / ISO 4017 / ISO 4018 / ISO 4016 / ISO 8765

JIS B 1180

KS B 1002

UNI 5737 / UNI 5739

NEN 2335 / NEN 102

ANSI B18.2.3.5M

M6 ~ M72

 

4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 6.8. 8.8, 10.9, 12.9
Bu lông đầu lục giác bước ren mịn. DIN 960 / DIN 961

ISO 8765 / ISO 8676

M8 ~ M36 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 6.8. 8.8, 10.9, 12.9