0243.6255188 / 0243.6255199 info@fascovn.com

Đai ốc dùng cho môi trường áp suất và nhiệt độ cao

Category:

Description

Tiêu chuẩn: ASTM A194/A194M