0243.6255188 / 0243.6255199 info@fascovn.com

Đai ốc sáu cạnh

Các loại đai ốc sáu cạnh

Category:
Tiêu chuẩn

Standards

Mô tả

Description

Hình ảnh sản phẩm

Product photo

DIN 934

ISO 4032

JIS B1181

KS B1012

TCVN 1896-76

TCVN 1897-76

Đai ốc sáu cạnh loại 1 cấp A và B

Hexagon nuts style 1 – Grades A and B

DIN 555

ISO 4034

BS EN ISO 4034

Đai ốc sáu cạnh cấp bền thấp

Hexagon nuts – Product grade C

DIN 6915

ISO 7414

JIS B 1186

Đai ốc dùng cho kết cấu cường độ

Hexagon nuts for high strength structural bolting.

DIN 936

JIS B 1181 – Class 3

TCVN 1907-76

Đai ốc chặn

Hexagon jam nuts

DIN 439B

ISO 4035

ANSI B18.2.4.5M

Đai ốc sáu cạnh loại mỏng

Hexagon thin nuts

DIN 980

ISO 7042

ANSI B18.16.3M

Đai ốc xiết kiểu lục giác

All –metal prevailing torque type hexagon nuts

 

DIN 982 Đai ốc khóa gắn nylon.

Self locking nut with nylon insert

DIN 985

ISO 7040

ANSI B18.16.3M

Đai ốc khóa gắn nylon (nhóm tải trọng lớn)

Self locking nut with nylon insert (heavy series)